MegbízhatóságAz a tapasztalatunk, hogy partnereinknek megoldásokra van szüksége. A mögöttünk álló sok-sok bevezetés megmutatta, hogy egy program vásárlásával nem ér véget a partnereinkkel a kapcsolatunk. Sőt ekkor kezdődik igazán.

Mi megoldást kínálunk és folyamatos együttgondolkodást, amely évek alatt a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodva végig biztonságot, alaposságot és professzionális kiszolgálást ad.

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése elképzelhetetlen módszertan nélkül. Cégünk az eddigi sikeres bevezetések tapasztalatait összegezve az alábbi módszertan segítségével tudja a Megrendelő igényeit és a szállított rendszert hatékonyan összekapcsolni.


Helyzetfelmérés

ERP helyzetfelmérés

A Megrendelő szakemberei munkatársaink segítségével meghatározzák a Megrendelő jelenlegi működési rendjét. Ez az a pont, ahonnan a fejlesztés elindul. Ehhez képest kerül meghatározásra a Megrendelő igénye, speciális, csak a Megrendelőre vonatkozó egyediségek feltérképezése. Ebben a fázisban szakembereink eddigi tapasztalataik és megoldásaik ismertetésével segítenek a Megrendelőnek az igényeik pontosításában, az igények lekezeléséhez szükséges feladatkörök meghatározásában.

Ennek a munkának az eredménye egy olyan mindkét fél által elfogadott tanulmány, amely a feladatok pontos meghatározásán túl határidőket és felelősöket is kijelöl. Ezek a határidők a megvalósítás „mérföldkövei”, amelyek betartása a bevezetés során nagy jelentőséggel bírnak.


Installálás

A Megrendelő telephelyén (telephelyein) szakembereink feltelepítik a szükséges programokat és elvégzik a mindennapos munkavégzéshez szükséges beállításokat. A beállításokat átbeszélik a Megrendelő rendszergazdáival, a rendszer üzemeltetőivel.


Adatkonvertálás

A Megrendelő meglévő rendszeréből át kell emelni az új rendszerbe a tanulmány által meghatározott állományokat és adatokat. Munkatársaink elkészítik a szükséges programokat és a Megrendelő munkatársaival együtt közösen ellenőrzik az adatkonvertálás minőségét és teljességét.


Testreszabás

A tanulmánynak megfelelően újbóli egyeztetésre kerül minden egyes igény és jóváhagyás után a bevezetés alatt álló rendszer megfelelő helyére beillesztésre kerül. A beillesztés után a felhasználók ellenőrzik a feladat megoldásának minőségét és teljességét, valamint kezelhetőségét. Probléma esetén újbóli egyeztetésre kerül sor. Az igények megvalósítása után végső ellenőrzésre kerül sor, ahol a tanulmány és a menet közben felmerült problémák, valamint az átadott megoldások kerülnek megfeleltetésre.


Betanítás

02A betanítás több szinten történik meg. A Megrendelő határozza meg, hogy a bevezetés során kiknek kell végigkísérniük a fejlesztést. Ők a kulcsfelhasználók, akik betanítása a testreszabással egyidejűleg folyamatosan történik. Ennek az az előnye, hogy a kezelési problémák már a bevezetés közben kiderülnek, így a felhasználókhoz eljutott változat a Megrendelő igényei szerinti kialakítást tartalmazza. A kulcsfelhasználók feladata a felhasználói területekkel való folyamatos kapcsolattartás, az igények megszűrése és pontosítása.

Másik szint a betanításban a felhasználók oktatása. Ez az oktatás már a kulcsfelhasználók bevonásával történik. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a kulcsfelhasználók tudását pontosan fel lehet mérni.

Következő szint a Megrendelő rendszergazdáinak kiképzése. Egy integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetése során számtalan probléma fordul elő. Ezeknek a hibáknak az elhárítása, a felhasználók hibabejelentéseinek az értelmezése csak kellő ismeret elsajátítása után valósulhat meg.


Kimentési, archiválási rendszer kidolgozása

Számítástechnikai berendezésekkel végzett munka egyik elengedhetetlen része, hogy olyan kimentési rendszer kialakítása történjen meg, amely mindennapos üzemeltetése lehetőséget biztosít hardver hiba esetén a legutolsó kimentésnek megfelelő állapot helyreállítására. Rendszergazdáink tanácsokat tudnak adni a megfelelő hardver kiválasztásában, valamint a biztonságos kimentési rendszer kialakításában.


Jogosultsági rendszer elkészítése

03Az információ érték. Ezért védeni kell illetéktelen hozzáférésektől. Az általunk használt SQL szerver és a vállalatirányítási rendszer is tartalmaz hozzáférési szinteket, amelyeket jól megtervezve lehet beállítani.

A jogosultsági rendszer megtervezése csak a kezdeti lépés az adatok biztonságos kezelésében. A Megrendelő szervezete folyamatosan változik, amely maga után vonja a jogosultság változását is. Rendszergazdáink olyan technológiákat tudnak átadni, amely segít a jogosultsági rendszer karbantartásában, minél gyorsabb kezelésében.
Folyamatos szakmai tanácsadás

Egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését követően sok olyan tényező hat a Megrendelő cégére (jogszabályi változás, új profil a cég életében, EU és harmadik országok felé történő kapcsolatok kiépítése, stb.), ahol szükséges munkatársaink tanácsadása, a rendszer folyamatos továbbfejlesztése.

Ezért törekszünk arra, hogy a bevezetés után minden tekintetben lehessen a munkatársainkra számítani. Az eddigi eredményeink igazolják, hogy ez a fajta hozzáállás és a Megrendelő problémáival való azonosulás legalább olyan fontos, mint maga a vállalatirányítási rendszer.


Interface más rendszerek felé

Természetes, hogy a Megrendelő ügyvitelében vannak olyan kapcsolódási pontok, ahol más partnerekkel kell együttműködni. Ezen együttműködés keretében az információcserének számtalan válfaja lehet. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy ezek a kapcsolatok és információcserék zökkenőmentesek legyenek, illeszkedve az integrált vállalatirányítási rendszer biztonsági és szerkezeti logikájához.


Rendszergazdai feladatok ellátása

Az elkészített és bevezetett rendszert folyamatosan működtetni kell. Rendszergazdáink szakmailag felkészültek arra, hogy a rendszer teljes működtetéséhez (hibaelhárítás, tanácsadás, kimentés, jogosultság állítás, új állomások bekapcsolása, stb.) szükséges tapasztalataikat átadják a Megrendelő rendszergazdáinak, vagy az üzemeltetés teljes fázisát ellássák.

04