1865M feltöltése XML-ből

Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenkéntA 2018.07.01 napjától érvényes szabályozásnak megfelelően a CivisCloud vállalatirányítási rendszer elkészíti azt az XML állományt, amelyet az ÁFA bevalláshoz az ÁNYK fel tud dolgozni.
Így az alábbiak kitöltése automatikusan megvalósul:

– 1865M-02 számú lap: Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése;
– 1865M-02-K számú módosító lap: Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezése.


2018-07-01 utáni szabályozás:
Termékbeszerzés/ szolgáltatás igénybevétel

A terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adózónak, amennyiben a számlában feltüntetett adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, 2018. július 1-től
változatlanul a 1865M-02-es és a 1865M-02-K lapokat kell kitöltenie.

Termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás

2018. július 1-től a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanynak az adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított
elektronikus felületen kell teljesítenie. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható.
Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.


Copyright © Civissoft Kft.